Tilbake til kalender

Kurset dekker kravene etter AML § 3-5.

Målgruppe: Bedriftens øverste leder, avdelingsledere, anleggsledere og baser. Styreleder kan også ha nytte av kurset.

Hva kreves for å få det daglige HMS-arbeidet i bedriften opp på det nivå som loven og arbeidstilsynet krever?

Det er ikke bare øverste leder i bedriften som trenger å vite noe om dette. HMS-arbeidet skal forankres i alle nivå i bedriften, det er arbeidet utføres at HMS-arbeidet skal være en del av arbeidshverdagen. Derfor trenger også mellomledere som avdelingsledere, anleggsledere og baser lovpålagt HMS-opplæring for ledere. I økende grad gir arbeidstilsynet pålegg om dette, men det er ingen grunn til å vente på pålegg. Gi mellomlederne nødvendig kompetanse innen HMS!

Kurset kan også tas som oppdateringskurs for verneombud som tidligere har deltatt på lovpålagt grunnkurs (40t kurs).

Dato: 19. mars 2019.

Kursavgift: Medlem kr 2 200,- pr deltager. Ikke-medlem kr 3 200.-.
Inkl. materiell og lunsj. Minimum 6 deltakere pr kurs.

Påmelding:

 

 

 

 

 

Kartvisning

Om denne hendelsen

Brekstad
Kurs