Hva bør skje med BHT?

Nå blir det nye takter i BHT regelverket! Daglig leder John Stene deltok på et seminar nylig der rapporten ble lagt frem av statsråd Anikken Haugli. I rapporten oppsummerer ekspertgruppen sine […]

Publisert: 18.06. 2018

Årsmøte Fosen BHT

Årsmøtet i Fosen Bedriftshelsetjeneste er fastsatt til 19. april kl 13.00.  I år arrangeres årsmøtet på LIV-bygget i Vanvikan.  Alle medlemsbedrifter er velkommen til møtet! På grunn av servering ønsker vi […]

Publisert: 21.03. 2018

Regelendringer fra 1. januar 2018

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018. Publisert 04.01.2018 på arbeidstilsynets nettside. Her er en link til lovendringer som gjelder fra 1.1. https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/endringer-i-arbeidsmiljoforskriftene […]

Publisert: 8.01. 2018

Vold og trusler i arbeidslivet

Arbeidstilsynet starter i disse dager en kampanje for å forebygge vold og trusler i arbeidslivet. Kilde og bilde: Arbeidstilsynet. 7,5 prosent av de ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de […]

Publisert: 10.11. 2017

Hodetelefoner anbefales ikke som hørselvern

Fosen BHT erfarer at en del arbeidstakere bruker støyreduserende hodetelefoner som «hørselsvern». Dette er noe verken vi eller leverandør  anbefaler til brukt som verneutstyr sier yrkeshygieniker i Fosen BHT June Jensen. […]

Publisert: 10.11. 2017

Nye personvernregler fra 2018

Nye personvernregler trår i kraft fra mai 2018. Kravene til avviksbehandling, varsling av berørte og kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerheten skjerpes i det nye regelverket. EUs forordning for personvern blir norsk lov i […]

Publisert: 23.10. 2017

Lokal tilknytning gir oss ryggrad!

– Med lokale eiere og lokal tilknytning slipper en at vi forsvinner ut av distriktet, slik det har hendt med bedrifter som har blitt kjøpt opp. Vi vil alltid være […]

Publisert: 23.10. 2017

Regelendringer fra 1. juli

Både arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften har kommet ut i ny utgave etter regelendringer fra 1. juli. Det er blandt annet kommet nye regler om rutine ved varsling og nye arbeidstidsregler. Les […]

Publisert: 13.09. 2017

Ny kaptein på skuta

John Stene har fra 1. august tatt over som Daglig leder i Fosen Bedriftshelsetjeneste. Sissel Østraat avsluttet i juli og vi takker henne for den jobben hun har gjort over […]

Publisert: 13.09. 2017

God sommer fra Fosen BHT

Ferietid nærmer seg. Kontoret vil være stengt i uke 29 og 30 for begge avdelinger og i tillegg vil det bli lite bemanning i uke 31 og 32 på avd […]

Publisert: 27.06. 2017

Kurstilbud høsten 2017

Fosen BHT vil også i høst arrangere lovpålagte HMS kurs. Grunnkurs i arbeidsmiljø (40) timers kurs med oppstart 13. september og HMS-kurs for ledere 27. september.  I oktober tilbyr vi […]

Publisert: 27.06. 2017