Osen-Roan turen 2016

6. og 7. april har Fosen BHT planlagt sin årlige Osen-Roan tur. Et av høydepunktene i året der hele teamet er med! I år vil vi ha base i Bessaker […]

Publisert: 31.03. 2016

Årsmøte Fosen BHT

Årsmøtet i Fosen BHT er fastsatt til 20. april kl 13.00. Møtet blir på kantina på LIV-bygget i Vanvikan.

Publisert: 2.03. 2016

Temakurs i risikovurdering og kjemikaliehåndtering

I vår nye kurskatalog som publiseres i disse dager tilbyr vi to temakurs, ett som omhandler risikovurdering og ett om kjemikaliehåndtering. Her omtales også det nye EU regelverket (REACH).  Kursene […]

Publisert: 14.01. 2016

Samarbeidsavtale med Proactima

Fosen BHT har inngått samarbeidsavtale med Proactima i Trondheim, som er en samarbeidspartner innenfor det yrkeshygieniske arbeidsområdet. Proactima leverer blant annet tjenester innen risikostyring, HMS-ledelse og samfunnssikkerhet og har kontorer i […]

Publisert: 14.01. 2016

Fysisk aktivitet og helse

Regelmessig fysisk aktivitet gir dokumenterte positive helseeffekter fysisk, psykisk og sosialt, og reduserer sykelighet og dødelighet generelt. Fysisk aktivitet som helsefremmende faktor er en ”ferskvare” som må vedlikeholdes gjennom daglig […]

Publisert: 29.10. 2015

Hudsykdommer kan forebygges

Huden har en kontaktflate på to kvadratmeter. Faktorer i arbeidsmiljøet, som kontakt med kjemiske stoffer og fysiske og mekaniske eksponeringer, kan forårsake hudplager og sykdom. Slike eksponeringer kan være hudkontakt […]

Publisert: 23.09. 2015

Ferietid

Noen har allerede begynt sine velfortjente feriedager hos oss. Fosen BHT har betjening gjennom sommeren med kontortid fra kl. 0800 – 1530, unntatt uke 31 . Du kan nå oss […]

Publisert: 3.07. 2015

Nytt styre i Fosen BHT

Årsmøtet i Fosen BHT ble gjennomført 24. april på Ørland Kysthotell. Ann Karin Ytterås, Itab Industrier AS ble gjenvalgt som styreleder og Eva Lian, Noris AS, ble gjenvalgt som nest-leder. Disse ble innvalgt […]

Publisert: 23.06. 2015

Endringer i AML fra 1. juli

Statsråd fastsatte 24. april at endringene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven trer i kraft 1. juli i år. Endringene gjelder blant annet: En ny, generell adgang til midlertidig ansettelse i tolv måneder. Arbeidsgiver […]

Publisert: 29.04. 2015

Ny kjemikaliemerking (CLP)

Den nye forordninga til EU om klassifisering, merking og emballering av stoff og stoffblandinger (CLP) trådde i kraft i Norge i juni 2012. Frem til 1. juni 2015 vil CLP […]

Publisert: 10.04. 2015