Årsmøte i Fosen BHT

Årsmøte i Fosen BHT arrangeres 24. april, kl 13.00 på Ørland Kysthotell. Medlemmer som er registrert pr. 24.03.15 er innkalt. Påmelding innen 17. april.      

Publisert: 8.04. 2015

Ber flere leger melde jobbrelatert sykdom

Arbeidstilsynet etterlyser langt større etterlevelse av lovverket, som gir legene plikt til å melde arbeidsrelatert sykdom. Foto: Colourbox Bare fem prosent av norske leger melder inn sykdom som har sammenheng […]

Publisert: 28.01. 2015

Godt nytt år!

Fosen BHT ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere et godt nytt år!

Publisert: 6.01. 2015

Finsk utredning om risiko for kjemisk eksponering

Det finske Arbetshälsoinstitutet har gjennomført en utredning for å identifisere hvilke bransjer og arbeidsoppgaver de ansatte er mest utsatt for eksponering for kjemiske stoffer. Høyest risiko for kjemisk eksponering er […]

Publisert: 13.12. 2014

Ny medarbeider ved Fosen BHT!

Marit Berg Fallmyr starta som ny bedriftssykepleier ved Fosen BHT avd. Vanvikan 1. november. Hun er opprinnelig fra Trondheim, men er nå bosatt i Rissa. Marit har bakgrunn som sykepleier […]

Publisert: 1.12. 2014

Fosen BHT med ny nettside!

Endelig er den her, den nye nettsiden vår! Det er Smart Media på Steinkjer som har laget den for oss. Den gamle siden vår ble hacket, og har vært nede […]

Publisert: 24.10. 2014

Kjemisk helsefare

Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Man kan bli eksponert for kjemikalier ved innånding, gjennom huden, eller ved svelging. Hva som er faren beror på kjemikaliens […]

Publisert: 6.10. 2014

Muskel- og skjelett til besvær

Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. 20 prosent av alle arbeidstakere i Norge mellom 16 og 66 år har i følge Statistisk Sentralbyrå […]

Publisert: 6.10. 2014

Om risiko og farekilde

‘Farekilde’ er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. […]

Publisert: 6.10. 2014

Regelhjelp hjelper deg med kravene

Alle virksomheter som sysselsetter arbeidstaker skal ha et internkontrollsystem. På regelhjelp kan du enkelt finne ut kravene for din bedrift: Se hvordan du kan holde deg oppdatert om helse, miljø […]

Publisert: 6.10. 2014

Støy -fremdeles en utfordring i arbeidslivet

Støy anses som et av de største problemene i arbeidslivet. Meldte arbeidsrelaterte støyskader utgjør omlag 60 prosent av totalt antall meldte arbeidsrelaterte sykdommer, og holder seg stabilt trass i forebyggende […]

Publisert: 6.10. 2014