HMS-opplæring for ledere

Kurset dekker kravene etter AML § 3-5.

Formål:

  • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.
  • Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, bred medvirkning og partssamarbeid.
  • Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
  • Sette arbeidsgiver i stand til og aktivt bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet for å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
  • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og utvikling av et godt arbeidsmiljø i egen virksomhet.

Målgruppe: Bedriftens øverste leder, mellomleder(e) og styreleder kan også ha nytte av kurset.

Kursvarighet: 1 dag.

Kontaktskjema

Vi vil gjerne høre fra deg. Fyll inn skjemaet under og vi vil ta kontakt snarest.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Del denne siden

Bygget på Wordpress av Smart Media AS